Sitemap
Print
Forside
Højspænding
Lastbiler & Kølere
Pumper
Maritim industri
Dansk version
Tysk version
Engelsk version
Se video

Kvalitetssikring

Kvalitet er et af nøgleordene på JAI, og dette nøgleord dækker både over selve produktet og menneskene bag produktet. Kvalitetssikringen omkring det enkelte produkt foregår i tæt samarbejde med kunden, så de bedste forudsætninger sikres for 0-fejl i løbende serieleverancer.

 

For at fastholde det aftalte kvalitetsniveau med den enkelte kunde udarbejder vi produktionsgrundlag for alle emner med vægt på: godsets homogenitet, funktionskritiske mål samt visuel finish niveau på det enkelte produkt. For at kunne verificere produktkravene anvendes en række udvalgte teknikker indenfor hver fremstillingsproces.

 

Ved støbning er vægten lagt på at analysere aluminiumets indhold af grundstoffer samt at verificere den indre homogenitet i produktet via røntgen. Ved øvrige processer kan nævnes verifikation af de mekaniske egenskaber i form af prøvestave, SPC målinger, 3D måling ved løbende procesmåling samt læktest i form af luft/helium test på produktet.

 

JAI er akkrediteret til at udfærdige 3.1 certifikater.