Kvalitet starter i udviklingsfasen og sikres i produktionen

Ved Jydsk Aluminium Industri er kvalitetssystemet en naturlig del af vores hverdag, både i udviklingsarbejdet og i den daglige produktion, som styres ved hjælp af stregkodesystem. JAI er et kokillestøberi med et kvalitetsstyringssystem, som sikrer kvaliteten af kokillestøbning og de efterfølgende processer. Vi kan derfor dokumentere samtlige procestrin helt ned på emneniveau (3.1 certifikat).

 

Typiske in-house kontrolprocesser:

  • Spektralanalyse af aluminium
  • FDU spuling, gasindeksmåling
  • Test af mekaniske egenskaber (prøvestænger)
  • Røntgen
  • Opmåling på 3D målemaskiner
  • SPC målinger
  • Scanning (GOM system)
  • Penetreringstest
  • Tæthedstest med luft og helium
  • 3.1 certifikat

Jydsk Aluminium Industri er certificeret i henhold til IATF 16949, ISO 50001, ISO 14001, SVTI og TÜV.