JAI’s værdier

JAI bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads, der motiverer, engagerer og udvikler dygtige medarbejdere. Vi ønsker at give medarbejderne mulighed for at gøre en forskel og føle sig som en del af virksomheden.

Det skriver medierne om JAI

Link til artikler:

(Artikel fra Herning Folkeblads magasin Vækstjylland december 2022).

Generelt om JAI

JAI er en international virksomhed – vi eksporterer næsten hele vores omsætning.

Vi har gennem de seneste år gennemført et større organisationsudviklingsprojekt, hvor vi har bevist vores vilje og vedholdenhed til at lave en kulturændring, som både forbedrer vores fælles præstationer og resultater, men samtidig også sikrer, at vi opfylder vores værdier med hensyn til at være en god arbejdsplads med høj trivsel og gode udviklingsmuligheder for medarbejderne.

 

Medarbejderne er vores vigtigste ressource

Hos JAI anerkender vi, at medarbejderne er den vigtigste ressource til at sikre JAIs succes, og vi arbejder derfor målrettet på at skabe et motiverende arbejdsmiljø, der kan tiltrække og fastholde de rette medarbejdere.

Vi har et ønske om, at vores medarbejdere har eller får opbygget høje faglige, specialist- og/eller ledelsesmæssige kompetencer, så derfor er det vigtigt for os, at medarbejderne ønsker at blive hos JAI i mange år - vores høje medarbejderanciennitet giver udtryk for, at dette lykkes for os. Det er derfor vigtigt for JAI, at personlige ambitioner og fælles mål går hånd i hånd, og vi lægger stor vægt på både den faglige og den personlige udvikling samt medarbejdernes mulighed for at udnytte deres færdigheder - både i egen funktion, men også indenfor andre områder.

Høj trivsel er væsentligt for os

Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor en åben og ærlig dialog er centrale elementer i det daglige arbejde.

Vi spørger jævnligt om vores medarbejderes mening i forbindelse med trivselsundersøgelser, regelmæssige kantine- og afdelingsmøder samt via en stærk dialog mellem leder og medarbejder.

Der afholdes desuden årlige Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med samtlige medarbejdere.

Vi ved, at arbejdslivet kun er én del af medarbejdernes liv, og vi bestræber os derfor på at skabe en god balance mellem arbejde og fritid, der både er tilfredsstillende og berigende for den enkelte medarbejder samt for JAI.

 

Sociale aktiviteter prioriteres højt

Vi tror på, at medarbejdere, som har det sjovt sammen og nyder at komme på arbejde samt danner gode fællesskaber med kolleger, er medvirkende til at skabe gode resultater.

Vores personaleforening (Sport & Kultur) arrangerer sociale aktiviteter for både dig og din familie – det kan eksempelvis være familieture, sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer.

Uddannelse og karriere 

Det er vigtigt for os, at nye medarbejdere får en god opstart på JAI, så derfor har vi fastlagt et ”On Boarding” program for alle nye medarbejdere, som bl.a. indeholder et individuelt introduktions- og uddannelsesforløb for de nye medarbejdere, således at du bliver godt rustet til dit nye job.

Introduktions- og uddannelsesforløbet målrettes til den enkelte jobfunktion samt i forhold til, om du ansættes i produktionen eller i en teknisk-, salgsorienteret-, leder- eller administrativ stilling.

Hvis du ansættes i produktionen, så har vi et internt uddannelsesprogram, som bl.a. kan omfatte støbeskole, afdelingsspecifikke kurser i f.eks måleteknik og måleværktøjer samt kurser i produkt- og kundekrav, ligesom intern træning og sidemandsoplæring også prioriteres højt.

Hvis du ansættes i en teknisk, salgs-, leder- eller administrativ stilling, vil du også gennemføre et omfattende introduktionsforløb, som foruden en generel del også tilpasses den introduktion og viden, som du har behov for i den pågældende stilling.

Vi gør også brug af eksterne uddannelsesaktiviteter, hvor medarbejderne efter aftale med lederen kan deltage i relevante kurser ligesom generelle kurser som eksempelvis førstehjælpskursus også løbende tilbydes til alle medarbejdere.

Vi tilbyder også vores medarbejdere:

  • Kvalifikationsløn (timelønnede medarbejdere)
  • Pensionsordning
  • Helbredssikring
  • Fokus på medarbejdernes sikkerhed
  • Automater med gratis kolde/varme drikkevarer
  • Seniorordning
  • Gaver til jubilæer, runde fødselsdage og andre mærkedage
  • Påskønnelsesordning til medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats
  • Sommerfest og juleafslutning for hele virksomheden
 

Ledige stillinger

JAI er altid på udkig efter dygtige kollegaer og modtager derfor gerne uopfordrede ansøgninger. I rekrutteringsprocessen benytter vi et elektronisk rekrutteringssystem. Her kan du se de ledige stillinger, søge disse eller indsende en uopfordret ansøgning via en enkel registrering. Hvis du kunne tænke dig at blive vores nye kollega, skal du sende din ansøgning/registrere dig på nedenstående link:


Vi modtager og behandler kun ansøgninger, som er uploadet via vores digitale ansøgningssystem. Ansøgninger, som sendes via mail, SMS, el.lign., vil blive slettet - og tages dermed ikke i betragtning til ledige stillinger.

OBS. Vi modtager på nuværende tidspunkt ikke uopfordrede ansøgninger.