Vores processer fra kokillestøbning til færdigt produkt

Robotter

Jydsk Aluminium Industri har over 20 robotter installeret, som anvendes til kernefremstilling, kokillestøbning, rensning, CNC-celler m.m. Vi har internt teknisk personale, som kan opstille, omstille, programmere og optimere robotterne – dermed sikrer vi den nødvendige fleksibilitet og know-how.

Simulering

Jydsk Aluminium Industri anvender Magma-software ved simulering af kokillestøbning i tilbuds- og projektfasen, og vi har mere end 25 års erfaring indenfor støbesimulering. Ved hjælp af dette optimeres emnet før serieproduktion mht. porøsiteter, mekaniske egenskaber, optimal støbeværktøjslayout, optimalt projektforløb, samtidig med at der forebygges/optimeres for vridninger i emnet (stress simulering).

Sandkerner (coldbox)

Sandkerner lægges i kokilleværktøjet, inden der støbes aluminium omkring. Derved skabes et hulrum af mere eller mindre komplekst design.

Vi støber vores sandkerne med semi- eller fuldautomatisk coldbox kerneskydeanlæg. Jydsk Aluminium Industri har stor erfaring med meget komplekse og meget store kerner, som typisk produceres ved at lime flere sandkerner sammen eller ved at skyde en større sandkerne omkring en eller flere mindre sandkerner. Når den færdige kerne/kernepakke er lavet, bliver den hærdet og typisk også coated. Coating optimerer overfladekvaliteten på aluminiumsemnet og gør også, at det er lettere at slå sandkernen ud fra aluminiumsemner med optimal overfladekvalitet.

Smeltning & metalbehandling

Jydsk Aluminium Industri råder over 3 nedsmelteanlæg med en samlet kapacitet på 4 tons i timen.

Det smeltede aluminium forædles for at opnå de ønskede egenskaber og den korrekte støbekvalitet. Smelten overvåges og analyseres konstant for at sikre korrekt legeringskvalitet gennem hele processen fra smeltning, transport af smelten, varmholdeovne og til selve processen af kokillestøbning.

Vores standard legeringer er:

 • AlSi7Mg En AC-42100 (blå)
 • AlSi10Mg EN AC-43000 (gul)
 • AlSi12 EN AC-44100 (sort)

Varmebehandling

Vores 12 hærdeovne udgør vores fuldautomatiske og stregkodestyrede varmebehandling iht. T6 og T64 eller efter kundeønske. Varmebehandlingen er med til at øge én eller flere mekaniske værdier på aluminiumsemnet.


Kokillestøbning

Jydsk Aluminium Industri har over 30 maskiner til kokillestøbning fordelt på stationære kokillestøbemaskiner, semi-manuelle tiltstøbemaskiner samt fuldautomatiske celler for tiltstøbning med integreret sandudslagning.

Røntgen

I indkøringsfasen sikres støbekvaliteten gennem røntgenkontrol.

Jydsk Aluminium Industri udfører også løbende røntgenkontrol på produktionsserier iht. specifikke kundekrav. Vores røntgenanlæg er et digitalt 14 bit røntgensystem med CT funktion og 225kV røntgenrør. Anlægget kan analysere emner op til 1500 mm.

Bearbejdning

I indkøringsfasen sikres kvaliteten af kokillestøbning gennem røntgenkontrol.

Jydsk Aluminium Industri har over 21 CNC bearbejdningsmaskiner – både dreje, dreje/fræse, horisontale CNC, vertikale CNC og 5-akset CNC.

Vi anvender robotstyret ilægning, udtagning og afgratning integreret i bearbejdningsanlæg inkl. vask med SPC kontrol.

Vask

Vask afklares specifikt ved det pågældende projekt ud fra kundens renhedskrav.

Typisk gennemfører Jydsk Aluminiums Industri alkalisk vask før levering.

Tryk- og tæthedsprøvning

Jydsk Aluminium Industri har 18 trykprøveanlæg, der arbejder med forskellige trykprøvemetoder:

Tryk- og tæthedsprøvning med helium

Vi kan tilbyde trykprøvning med luft op til 25 bar og efterfølgende tæthedsprøvning for heliumstætte emner op til 17 bar.

Tæthedsprøvning med helium

Vi kan tilbyde tæthedsprøvning ved vakuum med heliumtætte emner.

Trykfaldsmetoden

Trykfald gennemføres med luft iht. lækrate aftalt med kunden.

Trykprøvning med luft under vand/boblemetoden

Emnet fyldes med luft (op til 3 bar) og sænkes ned i vand, hvorved det kan ses, om emnet er tæt, og i tilfælde af lækage kan det lækkende område identificeres (bobler kan ses).

Montage

Jydsk Aluminium Industri har stor erfaring med indkøb og montage af løsdele efter kundeønske

Svejsning af aluminiumprodukter

Jydsk Alumnium Industri kan tilbyde udvikling og produktion af komplette enheder som en kombination af emner fra kokillestøbning på svejst plade eller profiler eller robotssvejsning af flere kokillestøbte emner.

 • Robotsvejsning, TIG- og MIG-/MAG
 • Tæthedsprøvning med helium af de færdige enheder

Overfladebehandling

Jydsk Aluminium Industri kan tilbyde forskellige former for overfladebehandling af emner:

Forbehandling

 • alkalisk affedtning
 • klarchromatering (Krom 3)
 • chromfri chromatering 
 • slyngrensning (primært rustfrit medie)

Overfladebehandling

 • pulverlakering
 • hvirvelsintring (Rilsan)
 • vandbaseret vådlakering
 • 2-komponent vådlakering