R&D Support

Hos Jydsk Aluminium Industri begynder nye projekter for kokillestøbning med et tæt udviklingssamarbejde med vores kunder, hvor vi videreudvikler og optimerer – ikke blot emnet, men emnets samspil med resten af konstruktionen, det skal anvendes i. Vi leverer prototyper, så designet kan verificeres, samtidig med at serieproduktionen kan forberedes – derved sikres, at produktet kommer hurtigst muligt på markedet. Jo tidligere vi inddrages i processen, des mere værdi kan vi skabe for vores kunder.

Komplekse emner - designfrihed

Jydsk Aluminium Industri har stor erfaring med at omdesigne 2 eller flere emner til ét støbt emne hvilket har givet store besparelser til vores kunder. For yderligere kompleksitet svejser vi emner fremstillet ved hjælp af støbning af aluminium sammen eller kombinerer støbte emner med ekstruderede emner. Komplekse indre kanalsystemer skaber vi ved hjælp af sandkerner – typisk producerer vi flere sandkerner, som sættes sammen til én kompleks sandkerne.

 

Høje mekaniske egenskaber ved lav emnevægt

Jydsk Aluminium Industri har stort know-how indenfor optimering af mekaniske egenskaber. Med adskillige computersimuleringer af emnets proces i løbet af støbningen med forskellige støbeparametre optimeres de mekaniske egenskaber og kan dermed eftervises, inden støbeværktøjet fremstilles.

Computerstyring, overvågning og datalogning af vores kokillestøbningsproces såvel som varmebehandling er med til at sikre optimale og stabile mekaniske egenskaber i serieproduktion.